Vastgoedeigenaren

Als eigenaar van transportinstallaties beschikt u veelal niet over voldoende (technische) kennis om uw transportinstallaties adequaat te beheren. Uw expertise ligt immers op een ander gebied. Het afsluiten van een onderhoudscontract garandeert helaas niet altijd dat de installaties naar wens worden onderhouden, zo blijkt vaak in de praktijk. DLR kan deze zorg uit handen nemen.

En niet alleen de zorg voor het preventieve onderhoud. Een contract met DLR houdt behalve het onderhoud veel meer in. Zo worden o.a. uw installaties periodiek geïnspecteerd, worden de keuringsdatum en de keuringspunten in de gaten gehouden, vermindert uw facturenstroom dankzij periodieke facturatie en worden de storingen bekeken.