Uw installaties zijn bij ons in goede handen

Het beheren en onderhouden van gebouwen en installaties wordt door technologische ontwikkelingen, toenemende wet- en regelgeving en kostenreducties op onderhoud steeds complexer. Niet zo gek dat onze klanten ons naast advies, steeds vaker vragen om technische ondersteuning. Daarom hebben we slimme tools ontwikkeld waarmee zij inzicht krijgen én overzicht. Zodat ze op élk moment de juiste beslissingen kunnen nemen over het veilig, kostenefficiënt en duurzaam exploiteren van hun installatie(s). 

DLR Online: 24/7 zicht op uw installatie(s)

Bent u klant bij ons? Dan heeft u toegang tot ons installatiebeheersysteem: DLR Online. In DLR Online ziet u in één oogopslag de status van uw gehele portefeuille en zoomt u eenvoudig in op de individuele installatie voor informatie over onder meer: het aantal storingen per maand, de keuringsuitslagen en eventuele buitenbedrijfstellingen. Ook kunt u (per installatie) de meest recente MJOB’s, keuringsrapporten en certificaten inzien.

Alle data wordt realtime aangeleverd via de DLR Touch die wij plaatsen bij individuele lift- en roltrapinstallaties.  Door deze controller, die de geregistreerde gegevens over een installatie direct doorstuurt naar DLR Online, zijn we in staat om installaties 24/7 te monitoren en direct actie te ondernemen wanneer dat nodig is.

DLR Touch: 24/7 controle op uw installatie(s)

Met DLR Touch biedt DLR een universele controller die van individuele lift- en roltrapinstallaties de gebruiksdata maar ook het bezoek en de (gelogde) werkzaamheden van monteurs en/of inspecteurs registreert.

Op basis van de rittenregistratie en geregistreerde draaiuren van de installatie kunnen zodoende aanpassingen worden gedaan op het onderhoudscontract én het bijbehorende kostenplaatje. Bijvoorbeeld wanneer de oorspronkelijk berekende capaciteit in het gebouw plotseling afneemt.

Omdat monteurs en inspecteurs die werkzaamheden aan de installatie uitvoeren, zich bij aankomst via de controller moeten aanmelden en na het loggen van de verrichte werkzaamheden ook weer afmelden, kunnen de geregistreerde data een waardevol hulpmiddel zijn bij het beoordelen van onderhouds- en reparatiefacturen. 

Nieuws

dinsdag 7 juli 2020

1,5 meter samenleving; hoe nu verder?

Nu de ergste periode van de Coronacrisis erop lijkt te zitten, moeten we vooruit gaan kijken naar hoe we alle werkzaamheden weer op kunnen pakken i... Lees meer
donderdag 4 juni 2020

Nieuw bij DLR! EnergiePrestatieMetingen

Wij kijken vooruit naar de toekomst Duurzaamheid en energiebesparing zijn steeds een belangrijker begrip in de maatschappij waarin we momente... Lees meer