Wij kijken naar de toekomst

In het klimaatakkoord van 2015 is besloten dat kantoorgebouwen, groter dan 100 m2, in 2023 minstens een label C moeten bezitten. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruikt worden. Deze verplichting staat opgenomen in het Bouwbesluit 2012.  Daarnaast staat er in het klimaatakkoord van 2015 dat kantoorgebouwen in 2030 van een energielabel A moeten zijn voorzien. 

Duurzaamheid en energiebesparing worden dus steeds belangrijkere begrippen in onze maatschappij. Alles moet zo groen mogelijk. Er zijn al steeds meer plannen om energiezuinige apparatuur in gebouwen te plaatsen, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen en-, besparing op verlichting. Helaas worden liften en roltrappen hier vaak niet in meegenomen, terwijl deze wel veel energie kunnen verbruiken. Sinds de totstandkoming van de VDI 4707-1 2009 norm is het meten, en certificeren, van deze installaties steeds beter mogelijk en laat het zien hoe deze installaties ook kunnen bijdragen aan een duurzamer gebouw.

Ook de woningcorporaties zijn al jaren hard bezig met de vraag hoe zij alle (huur)woningen kunnen gaan verduurzamen. Daarom is er in de agenda van Aedes 2020-2023 afgesproken dat de gehele corporatiesector gemiddeld energielabel B in 2021 wilt gaan realiseren.

Vanaf heden voeren wij als DLR deze Energie Prestatie Metingen uit bij liften en roltrappen en ondersteunen wij je graag in de metingen, rapportage en adviezen op het gebied van energieverbruik bij transportinstallaties!

Wat houden deze energiemetingen precies in?

Tijdens een energiemeting komt onze adviseur bij jou op locatie en wordt er een circa 1 uur durende meting verricht. Op basis van deze energiemeting en parameters die uit de installatie, zowel liften als roltrappen, worden gehaald kan er aan de hand van de richtlijn VDI 4707-1 2009 een energielabel worden bepaald. Op basis van dit energielabel ontvangt de installatie een certificaat en een rapportage met de gemeten parameters.

Vervolgens gaan wij graag voor jullie een stap verder dan alleen de energiemetingen uitvoeren. Bij onze rapportage zal er ook een advies worden geschreven met mogelijke verbeterpunten om het energielabel, waar mogelijk, omhoog te krijgen of er wordt gekeken naar een langdurig stappenplan om de eis van label A voor 2030 te behalen. Onze adviseurs en projectmanagers staan na het afnemen van de energiemeting voor jou klaar om deze verandering te begeleiden. 

Waarom zou ik een energiemeting uit laten voeren bij mijn lift of roltrap?

De meting kan handig maar vooral waardevol zijn in verschillende situaties, zoals bijvoorbeeld bij renovaties en moderniseringen. Zo kan er een energiemeting gedaan worden voor én na een renovatie. Hierin kun je terugzien wat het resultaat is van de renovatie en of de investering aanvulling geeft aan de duurzaamheid van je gebouw. Verder kan een hoog energieverbruik mogelijk wijzen op een moderniseringsmogelijkheid. Door dit vroeg in het proces te ontdekken, kan er voorkomen worden dat jij eerst jaren hogere kosten kwijt bent aan de lift of roltrap en uiteindelijk alsnog moet gaan moderniseren. Het kan in deze situatie dus kostenbesparend zijn op langere termijn.

Weten wat jouw huidige situatie is en welke stappen je nu kunt ondernemen? Neem contact op met 1 van onze adviseurs en wij helpen je graag om een stap dichter bij de gewenste energielabeling te komen.

Hoe kom je aan een beter energielabel?🍃

In onderstaande download hebben wij een algemeen overzicht gecreëerd, zodat eenvoudig te zien is per label wat één van de aandachtspunten is die voor verbetering kan zorgen. 

Download - Hoe kom je aan een beter energielabel?

Download - Algemene folder EnergiePrestatieMeting voor Woningen, VvE's & Appartementen

Download - Algemene folder EnergiePrestatieMeting voor Kantoren & Retail

Nieuws

dinsdag 31 augustus 2021

Aanvulling directie van DLR Adviesgroep / Eurlicon

Met ingang van heden is Eric Verwey toegetreden tot de directie van onze organisaties DLR Adviesgroep BV en Eurlicon. Eric was oprichter van Verwey... Lees meer
donderdag 1 april 2021

Zonnepanelen aan (laten) brengen op je dak? Bepaal de juiste dakveiligheid conform de arbeidshygiënische strategie.

Bij dakveiligheid wordt vaak direct gedacht aan ankerpunten en lijnsystemen op het dak. Maar de Arbowet omschrijft duidelijke stappen die gevolgd m... Lees meer