Verklein je risico's, zorg voor de juiste dak- en valbeveiliging

Wist je dat je als pandeigenaar hoofdelijk aansprakelijk gesteld kunt worden wanneer je nalaat de juiste veiligheidsvoorzieningen voor jouw personeel en (onder)aannemers beschikbaar te stellen?

De risico’s van werken op hoogte worden regelmatig onderschat, omdat het inzicht in de werkzaamheden en daarvoor benodigde voorzieningen vaak ontbreekt. Het aantal ongelukken bij werken op hoogte blijft stijgen, voornamelijk onder timmermannen, installateurs, monteurs en dakdekkers. 

Daarom kunnen we niet stilstaan in de ontwikkeling omtrent de dakveiligheid en ondersteunen wij jou als eigenaar graag om de veiligheid op het dak in kaart te brengen en te optimaliseren.

De wet schrijft voor dat vanaf 2.5 meter hoogte je officieel op hoogte werkt en je daar tegen dient te beschermen. DLR kan jou verder helpen met het in kaart brengen van jouw situatie op hoogte. Het is dus belangrijk om stevige maatregelen te nemen. Maar hoe ver moet je gaan en waar moet je beginnen? DLR geeft jou passende adviezen, waarmee jij de verantwoordelijkheid neemt.

Wet- en regelgeving
Als gebouwbeheerder ben je natuurlijk niet elke dag bezig met dakveiligheid, het is dan ook zeker geen routinewerk; elke werksituatie en/of gebouw is anders. Wel heeft de gebouweigenaar de verantwoordelijkheid voor zijn personeel- en (onder)aannemers en moeten alle voorzieningen getroffen zijn om hun werkzaamheden op hoogte veilig uit te kunnen voeren. Dit is in lijn met artikel 3 van het Arbobesluit, waarbij expliciet benoemd wordt dat de voorkeur uit gaat naar collectieve beveiliging, zoals hekwerken. Daarnaast dient de inventarisatie van daken uitgevoerd te worden met als basis de Arbowet, Arbocatalogus ‘Veilig werken op hoogte’ met de daarbij behorende beoordelingsrichtlijn, en waar van toepassing, de Europese richtlijn ‘Werken op hoogte’.

Waar kunnen wij jou in ondersteunen?
DLR kan jou op verschillende manieren helpen bij het creëren van een zo veilig mogelijke situatie op het dak voor alle benodigde werkzaamheden. Dit proces bestaat uit verschillende stappen;

  1. Het inventariseren van de huidige situatie op jouw dak;
  2. De resultaten van de inventarisatie monden uit in een rapport met een visuele weergave van jouw huidige situatie (inclusief alle anker-, kabel- en pendule punten) en een advies voor de meest optimale situatie om het valgevaar te verkleinen.

Optioneel:

Na het voorstel grondig te hebben besproken met jou, zullen de benodigde permanente en/of mobiele valbeveiliging aangeboden worden en, mocht dit jouw wens zijn, in beheer worden gehouden door DLR voor een zorgeloos verloop. 

Voor de duidelijkheid moet er vermeld worden dat wij hiermee de reguliere inspectie- en onderhoudswerkzaamheden op de daken onderzoeken en niet de grotere renovaties, omdat in die gevallen de architect en/of aannemer in het kader van zijn opdracht voor een V&G dossier en de daaruit voorkomende voorzieningen moet zorgdragen.

Nieuws

dinsdag 31 augustus 2021

Aanvulling directie van DLR Adviesgroep / Eurlicon

Met ingang van heden is Eric Verwey toegetreden tot de directie van onze organisaties DLR Adviesgroep BV en Eurlicon. Eric was oprichter van Verwey... Lees meer
donderdag 1 april 2021

Zonnepanelen aan (laten) brengen op je dak? Bepaal de juiste dakveiligheid conform de arbeidshygiënische strategie.

Bij dakveiligheid wordt vaak direct gedacht aan ankerpunten en lijnsystemen op het dak. Maar de Arbowet omschrijft duidelijke stappen die gevolgd m... Lees meer