The Student Hotel Delft

DLR heeft eind augustus 2018 van opdrachtgever The Student Hotel Amsterdam de opdracht ontvangen voor het uitvoeren van een capaciteitsberekening. Voor het nieuw te bouwen project beoogde de opdrachtgever het BREEAM certificaat van Very Good te behalen. Een van de eisen is dat hiervoor een simulatie / capaciteitsberekening uitgevoerd dient te worden en dit mocht DLR voor hen uitvoeren.  

Aangezien het project al in een vergevorderd stadium was van de ontwikkelingsfase moest DLR zich houden aan de door de opdrachtgever gestelde eisen.  

nieuwbouw / Breeam / verkeers- en capaciteitsberekeningen

Terug naar overzicht