Antonio Vivaldistraat 150 Amsterdam (KG Cross Towers)

DLR heeft in opdracht van KWK Huisvesting & Vastgoed een verkeers- en capaciteitsberekening uitgevoerd aan de 6 (high-rise)liftinstallaties die voorzien zijn van een bestemmingsbesturing. De huurder had klachten over de wachttijden en wilde graag weten wat hieraan ten grondslag ligt. Het doel van de capaciteitsberekening was om de problemen m.b.t. de wachttijden inzichtelijk te krijgen en hiervoor een gerichte oplossing voor aan te dragen. 

Voor de uitgangspunten van de verkeers- en capaciteitsberekeningen hebben wij gebruik gemaakt van de gegevens uit de Nederlands Technische Afspraak (NTA). In de NTA staan een aantal specifieke eisen waaraan de capaciteit moet voldoen van de hoogbouw liften in Nederland.

Na de opname op locatie hebben wij de lifttechnische data verwerkt om te kunnen starten met de capaciteitsberekening. Op verzoek van de opdrachtgever hebben wij 4 verschillende berekeningen gemaakt en later uitgewerkt. Onze bevindingen, conclusie en aanbevelingen hebben wij in een uitgebreide rapportage met de opdrachtgever besproken. 

liftinspectie / advies / nieuwbouw / verkeers- en capaciteitsberekeningen

Terug naar overzicht