48 Opleverinspecties voor Rochdale

DLR heeft vanuit Rochdale de opdracht mogen ontvangen voor het begeleiden, controleren en het opleveren van planmatig werk voor 48 liftinstallaties. De werkzaamheden worden door 3 installateurs gefaseerd uitgevoerd en opgeleverd in 2018. De werkzaamheden omvatten o.a. deurrevisies, vervangen subcomponenten en nieuwbouw in een bestaande schacht. De opleverinspecties worden allen volledig uitgevoerd door onze adviseur Edgar Blijenberg.  

liftinspecties / advies / meerjarenonderhoudsbegroting / oplevering

Terug naar overzicht