DLR protocol tijdens Covid-19

19 maart 2020

Beste relatie,

Ook als DLR zijnde volgen wij de door het RIVM opgelegde richtlijnen. Wij werken zoveel mogelijk op individuele werkplekken of thuis en persoonlijke afspraken houden wij via Microsoft Teams. Werkbezoeken en/of inspecties die gepland staan, zullen doorgaan na overleg met onze opdrachtgever. Hierbij wordt natuurlijk door onze adviseurs en projectmanagers rekening gehouden met de hygiëne voorschriften en 1,5 meter afstand. Als een van onze collega’s ook maar lichte ziekteverschijnselen vertoond, zal deze uit voorzorg thuisblijven.

Gedurende deze periode zijn wij gewoon telefonisch en per e-mail bereikbaar. Vooraf aan onze dienstverlening zal er contact opgenomen worden, zodat jullie ook op de hoogte zijn van de maatregelen die wij tijdens het uitvoeren van onze diensten nemen.

Wat doen wij gedurende deze periode:

Alle hieronder genoemde werkzaamheden worden uitgevoerd met in achtneming van de richtlijnen van het RIVM:

 • Periodieke en incidentele inspecties aan liften, roltrappen en gevelonderhoudsinstallaties en onze projectbezoeken zullen vooralsnog uitgevoerd worden, tenzij er in samenspraak met de beheerder/opdrachtgever anders besloten wordt.
 • Ons kantoorpersoneel blijft gewoon de reguliere werkzaamheden uitvoeren zolang dit mogelijk is.

Welke maatregelen nemen de installateurs?

Ondanks de huidige situatie rondom het Coronavirus nemen de installateurs alle veiligheid en gezondheid  van hun medewerkers topprioriteit. Zij werken allen via de richtlijnen die afgegeven zijn van de RIVM. Voor nu geldt dat alle installateurs operationeel inzetbaar zijn en heeft de uitbraak nog geen invloed op leveringen van nieuwe installaties en/of materialen.

 • Voor alle onderhoud- en storingswerkzaamheden die uitgevoerd moeten worden in gebouwen met kwetsbare groepen, zullen alleen in overleg met de beheerder/opdrachtgever uitgevoerd worden.
 • Overig preventief onderhoud worden vooralsnog door de installateurs uitgevoerd, tenzij in samenspraak met de beheerder/opdrachtgever anders is besloten.
 • Storingswerkzaamheden geven zij momenteel voorrang op overige diensten.
 • Is er een storing bij een gebouw met kwetsbare groepen? Dan zorgen de installateurs ervoor dat deze met de hoogste prioriteit worden afgehandeld.
 • Opsluitingen geven de installateurs prioriteit en gaan voor op overige werkzaamheden.
 • Geplande reparaties worden gewoon door de installateurs uitgevoerd, voor zover niet anders besproken met de beheerder/opdrachtgever.
 • Lopende en nieuwe projecten zullen zij uitvoeren in overleg met de beheerder/opdrachtgever.
 • Nieuwbouw en moderniseringen die al ingepland zijn, worden uitgevoerd door de installateurs met uitzondering van de gebouwen met kwetsbare bewoners.

Welke maatregelen nemen de keurende instanties?

Laat de keuringen zoveel mogelijk doorgaan (indien mogelijk) om een niet te hanteren werkvoorraad te creëren. 

 • Alleen inspecteurs/keurmeesters die géén griepverschijnselen hebben, mogen bij klanten werkzaamheden verrichten.
 • Bij aankomst op locatie melden de keurmeesters zich bij de door jullie opgegeven contactpersoon, zodat ze geïnformeerd worden over de geldende maatregelen bij jullie op locatie. 
 • Rapportages worden zo mogelijk niet op locatie bij jullie gemaakt maar vanuit de auto of thuis. 
 • Reguliere keuringen die ingepland zijn, worden uitgevoerd door de keurende instantie met als uitzondering in gebouwen met kwetsbare groepen.
 • Een installatie die niet gekeurd is (of kan worden gezien de huidige omstandigheden) mag wettelijk gezien niet in gebruik zijn. Vanuit de overheid zijn hier nog geen andere maatregelen voor genomen.
 • Herkeuringen en ingebruikname keuringen worden ook nog uitgevoerd door de keurende instantie en waar mogelijk na overleg met de beheerder/opdrachtgever.

Heb jij nog vragen over bovenstaande punten dan kan je altijd contact opnemen met ons kantoor in Berkel en Rodenrijs via 015-256 66 66 of mail naar info@dlr.nl. Wij staan graag voor al jullie vragen klaar.

Deze pagina zullen wij regelmatig - op basis van de actualiteiten - updaten. 

Terug naar overzicht