Projecten

xxx

Voor onze opdracht Reurings Vastgoeddiensten hebben wij eind maart 2017 het project op de Merellaan te Maassluis met goed resultaat afgerond. Bij dit project zijn er in 6 flatgebouwen 18 liften vervangen. Hierbij zijn de oude liften met handbewogen draaideuren vervangen door nieuwe liften met automatische schuifdeuren.

De planning was gebaseerd op een gefaseerde uitvoering, waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden met de mogelijkheden en beperkingen van de bewoners. Per flat was maar één lift tegelijk buiten dienst. Mede hierdoor heeft het totale project een jaar geduurd, maar de overlast voor de bewoners is hierdoor zo beperkt mogelijk gehouden. Door goed overleg met alle betrokken partijen vooraf en tijdens de uitvoering is dit project op rolletjes verlopen. Zowel de bewoners, opdrachtgever, beheerder, installateur en DLR zijn erg tevreden met het resultaat!

Back to the overview