Projectbegeleiding

Voor de opdrachtgever is het van essentieel belang om te weten of de uitvoering van projecten, zoals gedeeltelijke of totale modernisering of nieuwbouw van transportinstallaties, conform de opdracht plaatsvindt.  Daarnaast zijn er mogelijk nog cruciale randvoorwaarden in het totale traject die voor alle partijen van belang zijn.

DLR heeft ruime ervaring met projectbegeleiding van moderniseringen en nieuwbouw van zowel liftinstallaties als roltrappen, rolpaden en hellingbanen. 

Bij grotere projecten vormt ons “Project Management Plan” (PMP) de basis voor het succesvol uitvoeren en volgens afspraak opleveren van het project. In het PMP worden alle primaire en secundaire voorwaarden met de deelnemende partijen vastgelegd. Zo wordt het volledige project doorgenomen waarbij alle facetten de revue passeren. Verrassingen tijdens de uitvoering zijn funest voor de planning en worden op deze wijze voorkomen. Naast de veiligheidsinspectie door een geaccrediteerde instantie, vormt de, door DLR uitgevoerde, technische opleverinspectie een noodzakelijke aanvulling op het totale traject. Dit waarborgt een optimale conditie van opgeleverde werken.