Inspecties

Inspecties worden door deskundige en zeer ervaren inspecteurs van DLR uitgevoerd. Een technische inspectie is inbegrepen bij het DLR-contract.Het is ook mogelijk om een incidentele inspectie te laten uitvoeren. Hierbij kunt u denken aan een opleveringsinspectie, een inspectie omdat u geen inzicht heeft in de onderhoudsstaat van de installatie en u graag een meerjarenonderhoudsbegroting wilt hebben.

De inspecties worden uitgevoerd met in achtneming van de NEN 2767-1. Hierdoor zijn de resultaten van de inspectie onderbouwd en eenduidig wanneer de inspecties worden uitgevoerd door verschillende inspecteurs. Elke component van de lift- of roltrapinstallatie wordt beoordeeld met een status van 1 t/m 6.

Omschrijving conditiescores 1 t/m 6:

1. uitstekende conditie,

2. goede conditie,

3. redelijke conditie,

4. matige conditie,

5. slechte conditie,

6. zeer slechte conditie,

incidenteel geringe gebreken

incidenteel beginnende veroudering

plaatselijke veroudering (functievervulling niet in gevaar)

functievervulling incidenteel in gevaar

veroudering onomkeerbaar

technisch rijp voor sloop


Omdat niet alle onderdelen zichtbare slijtage vertonen (zoals bijvoorbeeld de lagering van een liftmachine) worden tevens ervaringscijfers, de economische en technische levensduur meegenomen in de beoordeling van de conditie van een onderdeel.

Een inspectie geeft inzicht in de staat van uw installaties. Indien de installatie niet bij ons in beheer is, of op verzoek, ontvangt u n.a.v. de inspectie een uitgebreide rapportage van onze bevindingen aangevuld met aanbevelingen en eenmeerjarenonderhoudsbegroting.