DLR Touch

DLR verhoogt zijn service met de innovatie DLR Touch, een controller die real-time registreert wat er met uw installatie gebeurt. Door de directe informatieoverdracht is DLR in staat nog sneller en accurater actie te ondernemen.

DLR-Touch is een controller die bij iedere lift- en/of roltrapinstallatie geïnstalleerd kan worden en rechtstreeks verbinding heeft met het beheersysteem DLR Online. Via een touchscreen kan een ieder die werkzaamheden bij de installatie uit komt voeren, zich aan- of afmelden en de uitgevoerde werkzaamheden registreren.

De ingevoerde informatie is direct zichtbaar in DLR Online en stelt DLR in staat om de gegevens te beoordelen en waar nodig actie te ondernemen. Als er bijvoorbeeld een liftinstallatie wordt afgekeurd, zal DLR direct voor vervolgacties zorgen om zo snel mogelijk een herkeuring plaats te laten vinden, zodat  de liftinstallatie van een certificaat wordt voorzien. Ook zal DLR direct reageren op de overschrijding van de responstijd bij een storing.

DLR zal de ingevoerde data gebruiken bij het beoordelen van de facturen die door de installateurs worden ingediend. Facturen die afwijken van de informatie die via DLR Touch in DLR Online is ingevoerd, zullen ter discussie worden gesteld bij de installateur en de  contractuele afspraken. Hierdoor betaalt u nooit meer dan dat u met ons heeft afgesproken.

Tevens beschikt DLR Touch over de mogelijkheid om het aantal ritten of draaiuren van de installatie vast te leggen, waardoor het onderhoud aangepast kan worden aan de intensiviteit van het gebruik.

Kortom, met de innovatieve DLR Touch van DLR bent u verzekerd van een dynamisch systeem dat optimale service biedt en
inzicht geeft in de status van uw installatie(s). Dit zorgt voor optimaal onderhoud en een langere levensduur van uw lift- en/of roltrapinstallatie(s).