DLR-Contract

Een DLR-onderhoudscontract wordt afgesloten tussen DLR en de opdrachtgever. Het omvat zowel het onderhoud (uitgevoerd door een erkende installateur) als het beheer van de liften en / of roltrappen / rolpaden / hellingbanen. DLR sluit voor het preventieve onderhoud een contract af met een erkende installateur, waarbij rekening kan worden gehouden met uw wensen.

DLR kent 3 soorten onderhoudscontracten:
DLR-uitgebreid
DLR-eenvoudig
DLR-leegstand

Behalve het periodieke onderhoud bevat een DLR-contract (afhankelijk van de soort)  aanvullende diensten, zoals:
het periodiek technisch inspecteren van de installatie (s), het opstellen van een meerjarenonderhoudsbegroting, controle van de onderhoudsplanning en -uitvoering, het beoordelen van offertes voor reparaties (is het geoffreerde noodzakelijk, is de prijs marktconform), het bewaken van de keuringen, het coördineren van het verhelpen van eventuele lifttechnische keuringspunten, het coördineren van de facturatie van storingen (u ontvangt periodiek één factuur per complex). Nieuwsgierig geworden? Schroom niet en neem contact met ons op!