DLR-Beheer

Een DLR-beheercontract is een contractvorm waarbij door DLR geen onderhoudscontract wordt afgesloten. Dit contract bevat alleen de beheeractiviteiten van DLR. Het onderhoudscontract dient door u zelf te worden afgesloten.

Dit contract komt van pas als u zelf het onderhoud wilt blijven afsluiten, maar toch een onafhankelijke controle op de werkzaamheden van de onderhoudsfirma wilt laten uitvoeren. Bovendien wordt n.a.v. de inspectie een meerjarenbegroting opgesteld. 

Er zijn twee soorten beheercontracten: 
DLR-beheer en DLR-inspectie. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.